Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

AnamnézaJe súhrn informácií o priebehu predošlého života pacienta, o prekonaných chorobách podstatných pre vyhodnotenie súčasného zdravotného stavu.

Priama anamnéza obsahuje informácie získané priamo od pacienta.

Nepriama anamnéza obsahuje informácie získané od inej osoby.

Anamnéza je súčasťou kompletného stomatologického vyšetrenia, ktoré začína celkovým pohľadom na pacienta, ďalej získanie anamnézy a potom nasleduje extraorálnym (mimo dutiny ústnej) a intraorálnym (vnútri dutiny ústnej) vyšetrením.

Anamnéza u dospelých by mala obsahovať údaje o vyskytujúcich sa ochoreniach pacienta napr. prekonané infarkty myokardu, angína pectoris, arytmia srdca a ďalšie cievne choroby, ako aj prítomnosť vysokého krvného tlaku, poruchy zrážanlivosti krvi, diabetes, žltačka, HIV, ochorenie obličiek, štítnej žľazy a pod ., zaznamenávame tiež abúzus alkoholu, nikotínu či iných návykových látok. Pri anamnéze môže podľa konkrétneho ochorenia pacienta ďalej zisťovať údaje o priebehu tehotenstva, prekonaných operáciách, úrazoch, vrodených chybách a ďalšie. V niektorých prípadoch sú dôležité údaje rodinné anamnézy (informácie týkajúce sa členov rodiny pacienta – rodičia, súrodenci).

Po odobratí anamnézy nasleduje extraorálne vyšetrenie pacienta, ktoré sa zameriava najmä na oblasť hlavy a krku (tumory, opuchy, vzhľad a farba pier), ďalej sa pristupuje k vyšetreniu očí, vonkajších zvukovodov, nosa a nosových priechodov, čeľustného kĺbu, lymfatických uzlín, popr. štítnej žľazy.

Nasleduje intraorálne vyšetrenie pacienta, ktoré zahŕňa vyšetrenie dutiny ústnej, vyšetrenie mäkkých tkanív ústnej dutiny, vyšetrenie tvrdých zubných tkanív.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. SEYDLOVÁ, Michaela a kolektiv. Stomatologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. Počet stran 196. ISBN 978-80-247-2700-4.

S pojmom súvisí: