Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, tj. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie produktu zaplatiť, a to s výnimkou prípadných poplatkov za dopravné, dobierkové a podobné služby, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho. To neplatí v prípade zákazníkov, ktorí nie sú daňovými rezidentami Českej republiky a sú súčasne plátcami DPH v štáte svojho sídla, keď v týchto prípadoch sa v závislosti na registrácii zákazníka a zvolenej podmienky môžu zobrazovať ceny bez DPH.

Všetky ceny sú zmluvné. Uvádzané ceny sú vždy aktuálne a platné, v príslušnej udávanej mene. Konečné ceny pri produktoch sú uvádzané po zaokrúhlení na celé jednotky v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Podrobný rozpis kúpnej ceny je vždy uvedený v košíku kupujúceho.

Pri produktoch môžu byť uvádzané tzv. referenčné ceny, a to v písomnom formáte preškrtnutého textu, ktorý odlišuje porovnávací cenový údaj. Referenčná cena pritom znamená:

  1. maloobchodnú predajnú cenu nezáväzne odporúčanú výrobcom, poprípade distribútorom či dodávateľom uvádzajúcim produkt na trh, platnú po dobu, kedy bol produkt prvýkrát uvedený na trh alebo kedykoľvek potom, a to podľa voľby predávajúceho,
  2. pôvodnú cenu pri zaradení produktu do predaja u predávajúceho, alebo
  3. najvyššiu cenu, za ktorú bol kedy produkt v predaji u predávajúceho, alebo
  4. obvyklú cenu na trhu v dobe uvedenia produktu do predaja.

Referenčná cena nemá vplyv na výšku predajnej ceny. V prípade zobrazenia referenčnej i predajnej ceny zároveň, môže byť pri produkte vypočítaná i príslušná zľava. Výška zľavy odpovedá rozdielu medzi cenou predajnou a cenou referenčnou a jej vyjadrenie môže byť v absolútnej alebo percentuálnej hodnote. Výška zľavy môže byť zaokrúhlená.

Predajná cena platí do vypredania zásob predávaných produktov, pri akčnom tovare taktiež pre predaj konkrétneho obmedzeného počtu kusov akčného tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Predávajúci pritom upozorňuje, že v prípade zobrazenia ceny tzv. zjavne nesprávnej, zobrazenej predovšetkým omylom v dôsledku chyby interného informačného systému či inej chyby v procese spracovania cien na strane predávajúceho, kedy kupujúci objedná kúpu takého produktu so zjavne nesprávnou cenou, nedochádza k uzavretiu platnej kúpnej zmluvy pre vadu prejavu vôle v kontraktačnom procese a podstatný omyl na strane predávajúceho, napriek tomu že kupujúci dokončí objednávku. Za cenu zjavne nesprávnu sa považuje predovšetkým:

  • cena produktu je očividne nesprávna, keď je o viac než 50 % nižšia než koľko činí obvyklá cena na trhu, alebo nedosahuje ani nákupnú cenu produktu na veľkoobchodnom trhu,
  • pri cene produktu je nadbytočná alebo chýba jedna či viac cifier.