Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Defekty chrupuDefekty chrupu – existuje niekoľko klasifikácií. U nás najrozšírenejšia a najpoužívanejšia je klasifikácia defektu chrupu podľa Voldřicha, v súčasnej dobe sa tiež veľmi rozširuje klasifikácia defektu chrupu podľa Kennedyho. Voldřich rozdelil defekty chrupu do štyroch tried. I.triedy – malá medzera, pacient stratil 1-2zuby alebo veľká medzera (po 3-4 zuboch), ktorá musí byť ohraničená kvalitnými piliermi napr. očné zuby a stoličkami. II.triedy – skrátený zubný oblúk, kedy pacient nemá zuby v postrannom úseku chrupu (jednostranne alebo obojstranne). III.trieda – ojedinelé zuby alebo skupinky zubov. IV.trieda – úplná strata chrupu. Kennedy delí defekty chrupu na: obojstranne skrátený zubný oblúk, jednostranne skrátený zubný oblúk, medzera v postrannom úseku chrupu a defekt chrupu vo frontálnom úseku cez strednú čiaru. Klasifikácie defektov chrupu sú dôležité pre protetickú rekonštrukciu chrupu v kontexte s vyšetrením pacienta zameraným na ústnu dutinu.

S pojmom súvisí: