Mgr. Andrea Ivaničová
produktový garant

Mgr. Andrea Ivaničová

odborníčka na dentálne produkty,

readakce Nazuby.eu

MDDr. Helena Dvořáková
odborný garant

MDDr. Helena Dvořáková

zubná lekárka,

České Budějovice

MDDr. Helena Dvořáková pôsobí ako zubná lekárka v súkromnej zubnej ordinácii v Českých Budejoviciach. V roku 2011 promovala na 1.lekárskej fakulte Univerzity Karlovej , odvtedy pravidelne rozširuje svoje znalosti na medzinárodných kongresoch a odborných seminároch a stážach. V praxi sa zameriava na komplexné konzervačné protetické ošetrenie chrupu, endodonciu a estetickú stomatológiu s dôrazom na prevenciu.

Vzdelanie:

 • 2018: Kurz Parodontológie pre praktických zubných lekárov,
 • 2017: Dental Summit, kongres, výstava a vzdelávanie,
 • akcia s každoročnou účasťou medzinárodne uznávaných stomatologických kapacít,
 • 2016: Absolvovanie trojročného vzdelávacieho programu Praktické zubné lekárstvo pod záštitou Českej stomatologickej komory,
 • kongres Protetika pre praktikov (medzinárodný kongres na tému najmodernejších postupov, pri protetickom ošetrení zubov celokeramickými náhradami),
 • 2014: Parodontológia ako kľúč k zubnému lekárstvu, MUDr. Jan Streblov,
 • Kongres Don ´t miss the Swiss, medzinárodný kongres zameraný na estetické ošetrenie zubov adhezívnymi materiálmi,
 • Endocamp, dvojdňový kurz s praktickou výučbou moderných trendov v endodoncii,
 • kurz Praktická parodontológia,
 • 2013: Colloquium dental Brescia Italy (medzinárodný kongres na tému celokeramických náhrad zubov),
 • Kurz Snímateľná protetika od A do Z,
 • 2012: stáž na Oddelení ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie v Krajskej nemocnici České Budejovice,
 • Kurz Fixná protetika,
 • Vzdelávacie kurzy v rámci prípravy na odbornosť Praktické zubné lekárstvo (ďalšie kurzy a semináre na tému endodocia, protetika a konzervačné zubné lekárstvo),
 • 2006 – 2011: 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej, odbor zubné lekárstvo.

Poskytované zákroky:

 • preventívna starostlivosť – dentálna hygiena,
 • ošetrenie zubného kazu kompletným spektrom výplňových materiálov,
 • ošetrenie koreňových kanálikov pomocou moderného prístrojového vybavenia a lupových okuliarov,
 • protetické ošetrenie zubov celokeramickými korunkami, onlayami, overlayami
 • náhrady zubov mostíkmi či snímateľnými náhradami,
 • základné výkony zubnej chirurgie a parodontológie,
 • estetické zákroky – air-flow a bielenie zubov, ošetrenie celokeramickými fazetami.

Kontakt

Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
https://www.facebook.com/zubniordinacedvorakova/