KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Odtlačkové metódy



Odtlačkové metódy slúžia na vytvorenie presného negatívu situácie v ústnej dutine. Známe sú tri základné techniky odtláčania: odtlačková metóda dvojitého odtláčania, odtlačková metóda dvojitého miešania a odtlačková metóda jednofázová. Odtlačková metóda dvojitého odtláčania: odtlačková hmota sa vloží do odtlačkovej lyžice a zavedie sa do dutiny ústnej, za 3-6 minút stuhne podľa typu výrobku. Zubný lekár odtlačok vyberie z úst, opláchne a osuší. Do zatuhlého odtlačku vytvorí odtokové ryhy vždy ku každému zubu vestibulárne a orálne. V druhej etape sa namieša krém odtlačkovej hmoty a nanesie sa do odtlačku, odtlačková lyžica s krémom sa opäť zavedie do úst a podľa návodu sa nechá odtlačková hmota stuhnúť 3-6 minút. Potom sa odtlačok vyberie, opláchne a skontroluje kvalita, ak je odtlačok dokonalý odošle sa do zubného laboratória. Odtlačková metóda dvojitého miešania: súčasne sa namiešajú dva typy odtlačkových hmôt, redšia odtlačková hmota sa nanesie priamo na odtláčané zuby a okolité tkanivá, tuhšia odtlačková hmota sa vloží do odtlačkovej lyžice a odtláčanie prebieha naraz. Po 3-6 minútach sa zatuhnutý odtlačok vyberie z úst, opláchne, skontroluje kvalita a odošle do zubného laboratória. Odtlačková metóda jednofázová: je to spôsob odtláčania, pri ktorom sa presne odtlačia tvrdé zubné tkanivá a súčasne nekomprimuje mäkké tkanivá novo vyvinutá odtlačková hmota strednej konzistencie.

S pojmom súvisí: