Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Úplné podmienky akcie „100 dní na vrátenie tovaru" (ďalej len „akcia"), ktorú organizuje prevádzkovateľ internetového obchodu Nazuby.eu.

Podmienky účasti

 1. Akcia je určená pre zákazníkov on-line obchodu Nazuby.eu a využiť ju možno iba na tovar zakúpený v tomto obchode. 

Podmienky vrátenia tovaru

 1. Tovar možno vrátiť až do 100 dní od zakúpenia. Táto lehota začína nasledujúci deň po prevzatí zásielky.
 2. Vrátiť možno iba nerozbalený a nepoužitý tovar v pôvodnom neporušenom obale vrátane nepoškodených pečatí, ak sú prítomné.
 3. Vrátiť je možné len tovar, ktorého trvanlivosť nie je obmedzená expiračnou lehotou.
 4. Rozhodujúci dátum pre využitie akcie je deň odoslania tovaru na pôsobisko on-line obchodu Nazuby.eu.
 5. Tovar musí byť vrátený vrátane ďalšieho príslušenstva či doplnkových produktov, ktoré boli súčasťou tovaru v čase uzavretia objednávky (napr. extra náhradné hlavice). Ak bude tovar vrátený nekompletný, bude z kúpnej ceny tovaru odpočítaná plná kúpna cena tohto príslušenstva či doplnkov, prípadne môže byť toto považované za nesplnenie podmienok akcie.
 6. Od služby „100 dní na vrátenie tovaru“ nemožno odstúpiť, pretože sa jedná o doplnkovú službu nie o tovar. Vrátenie kúpnej ceny sa vzťahuje iba na kúpnu cenu tovaru.

Ako vrátiť tovar

 1. Vyplňte formulár, ktorý nájdete tu.
 2. Tovar s priloženým vyplneným formulárom musia byť doručené na adresu: KOBOZ SERVICE s.r.o., Pražská třída 2879/155, 370 10 České Budějovice, Česká Republika na náklady odosielateľa.
 3. V prípade, že vrátený tovar bude spĺňať všetky podmienky, zákazníkovi bude vrátená kúpna cena tovaru bez poštovného a balného. Čiastka bude poukázaná na bankový účet kupujúceho do 30 dní od prijatia vráteného tovaru.
 4. Ak nebudú splnené podmienky akcie, bude v prípade potreby zhotovená fotodokumentácia o stave tovaru a následne bude tovar odoslaný späť na adresu zákazníka. Náklady na spätné zaslanie nesie zákazník.

Ďalšie podmienky

 1. Zákazník zaslaním tovaru na vyššie uvedenú adresu prijíma pravidlá akcie.
 2. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady meniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania alebo akciu zrušiť alebo pozastaviť.
 3. Organizátor akcie je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok tejto akcie a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou.
 4. Akýkoľvek právny nárok účastníka alebo náhrada škody spojená s touto akciou je vylúčená.
 5. Za stratenie či poškodenie zásielky pri preprave vráteného tovaru zodpovedá odosielateľ. Odporúčame preto zásielku pri odosielaní pripoistiť.