Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Pohyby dolnej čeľuste

  1. Otvárací a zatvárací pohyb ABDUKCIA a ADDUKCIA, tiež nazývaný ako pohyb šarnýrový. Otvárací pohyb vykonávajú svaly spodiny ústnej upnuté na jazylke, najdôležitejší z nich je sval dvojbruškový. Pri pootvorení úst do vzdialenosti asi 12 mm medzi frontálnymi zubami, vykonávajú hlavičky kĺbov čisto otáčavý pohyb, pri tom zostávajú na mieste a os pohybu prechádza stredmi oboch kĺbových hlavičiek. Tento pohyb napodobnia najjednoduchšie artikulačné prístroje – okludory. Ak pokračuje otvárací pohyb, začne sa posúvať kĺbová platnička vpred a pri maximálnom otvorení úst sa ocitne kĺbová hlavička až na kĺbovom hrbolčeku. Tento pohyb môžu napodobňovať dokonalejšie artikulačné prístroje – artikulátory. Pri zatváraní vykonáva kĺbová hlavička opačný pohyb, tzn. späť do pôvodnej polohy v jamke. Na zatváraní úst sa zúčastňujú najmohutnejšie žuvacie svaly, pretože ide o pohyb pracovný, sú to – sval žuvací, vnútorný sval krídlový a sval spánkový. Zatvárací pohyb končí vždy v  habituálnej oklúzii.
  2. Pohyb dolnej čeľuste vpredPROPULZIA. Dolná čeľusť sa vysunie z  polohy habituálnej oklúzie cez postavenie „ hrana na hranu“ až do obráteného zhryzu frontálnych zubov. Kĺbové hlavičky vykonávajú pohyb čisto posuvný vpred – vyvolaný symetrickým zmrštením oboch vonkajších svalov krídlových, za súčasného zostupu, spôsobeného predkusom horných frontálnych zubov. Celkový charakter propulzného pohybu určujú 3 faktory – kĺbová dráha, hodnota řezákového vedenia a sklon hrbolčekov . Pri propulzii vzniká v molárových úsekoch chrupu klinovité oddialenie, ktoré nazývame Christensenov fenomén. Návrat dolnej čeľuste z propulzia späťRETROPULZIA – do habituálnej oklúzie, je v  podstate pasívny pohyb a nekoná sa pri ňom žiadna práca.
  3. Posun dolnej čeľuste na stranuLATEROPULZIA – je asymetrický a je vyvolaný jednostranným zmrštením vonkajšieho svalu krídlového, ktorý sťahuje len jednu hlavicu kĺbu vpred a dole, hlavica kĺbu na opačnej strane zostáva takmer na mieste a len sa nepatrne otáča. Dolná čeľusť sa vychyľuje na opačnú stranu, než na ktorej došlo k svalovej kontrakcii.  
  4. Návrat dolnej čeľuste z lateropulzie späťMEDIOPULZIA – do habituálnej polohy je aktívny pohyb, vykonávaný žuvacími svaly. Tento pohyb je dôležitý pri žuvaní na laterálnych zuboch, artikulačný prístroj by ich mal dobre napodobňovať.

Zdroj: BITTNER, Jiří. VACEK, Mojmír. NOVÁK, Josef. Stomatologické protézy I. Učebnice pro střední zdravotní školy. 1. vydání. Praha: Avicenum 1982. Počet stran 230. ISBN 08-033-82.

S pojmom súvisí: