KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Vyskúšajte bez obáv vybrané elektrické kefky Sencor. Ak vám produkt nebude vyhovovať, môžete ho vrátiť a organizátor vám pošle peniaze späť.

Ako postupovať

  • Podmienkou akcie je registrácia zakúpeného spotrebiča na stránkach www.sencor.sk, kde účastník kompletne a riadne vyplní všetky požadované údaje. Registrácia musí prebehnúť najneskôr do 14 dní od nákupu.
  • Ak nebude účastník s výrobkom spokojný, môže ho do 60 dní od nákupu vrátiť na adresu: FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
  • Pre uznanie vrátenia musí byť výrobok kompletný (úplne čistý, nepoškodený či inak neznehodnotený), v pôvodnom obale vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie. K výrobku musí byť priložený doklad o nákupe.
  • Vrátenie výrobku je možné urobiť osobne alebo využiť služby Slovenskej pošty, s.p. Iný spôsob nebude akceptovaný.
  • Vrátený tovar musí byť riadne zabalený, označený adresou príjemcu, adresou odosielateľa a heslom „Garancia 60 dní vrátenia peňazí“ a kódom Sencor60.
  • Vrátený výrobok prejde fyzickou kontrolou a identifikáciou. Ak bude jeho opotrebenie zodpovedať maximálne 60-dňovému bežnému užívaniu, bude účastníkovi vrátená kúpna cena výrobku. Do 14 dní od prijatia výrobku na adresu centrály budú účastníkovi, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky, vyplatené peniaze späť na bankový účet

Akcia trvá od 20.5. 2023 do 31.1. 2024.

Organizátorom akcie je spoločnosť FAST PLUS, a.s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava IČO: 35712783, DIČ: 2020227616

Zoznámte sa s úplnými podmienkami akcie. Tu nájdete aj formulár na vrátenie peňazí.