KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Topografia zubných plôchaproximálne → plochy → postranné, obrátené oproti sebe

bukálne → plochy → obrátené k tváram

distálne → plochy → obrátené smerom po zubnom oblúku v smere od strednej čiary

frontálna → rovina → čelná, s plochou čela rovnobežná

horizontálna → rovina → pozdĺžna dolnými okrajmi očníc a oboma otvormi vonkajších zvukovodov

incizálna→ hrana → rezacia

labiálne → plochy → obrátené smerom k perám

laterálny → úsek → postranný

linguálne → plochy → obrátené k jazyku

mediálna → rovina →  prechádza vertikálne stredom tváre

meziálne→ plochy →  obrátené smerom po zubnom oblúku v smere k strednej čiare

okluzné → plochy → hryzacie, žuvacie          

orálne → plochy → obrátené smerom do dutiny ústnej

palatinálne → plochy → obrátené smerom k podnebiu

sagitálne → roviny → rovnobežné s rovinou mediálnou

vestibulárne → plochy → obrátené do ústnej predsiene

orálne = palatinálne, linguálne

vestibulárne = labiálne, bukálne

aproximálne meziálne, distálne


Zdroj: BLAŽEK, Jan. ČERVENÝ, Miroslav. Kreslení a modelování korunkových částí zubů. Praha: Avicenum 1978. 08-016-78.

S pojmom súvisí: