Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Menu

Zubný povlak je mäkký, lepivý, žltobiely mikrobiálny povlak (biofilm), ktorý sa usadzuje najmä na miestach so zníženou samočistiacou schopnosťou chrupu. Zubný povlak nachádzame najčastejšie v aproximálnych priestoroch a v oblastiach ďasnového žliabku. Skladá sa z povrchovej vrstvy a hlbších bakteriálnych vrstiev. Povrchová vrstva tzv. materia alba (biele neštruktúrované usadeniny v oblasti ďasna, krčku zuba a na drsnom povrchu zubného kameňa) sa dá ľahko odstrániť prúdom vody. Hlbšie vrstvy zubného povlaku nemožno už vodným sprejom odstrániť. Baktérie žijúce v zubnom povlaku patria k základným príčinám vzniku zubného kazu a parodontitídy. Množstvo zubného povlaku závisí nielen na už spomínanej samočistiacej schopnosti chrupu a na dentálnej hygiene, ale tiež úzko súvisí s potravou bohatou na cukry. Zubný povlak rozdeľujeme podľa miesta, kde sa nachádza na zubný plak supragingiválny (nad dásňovým lemom) a subgingiválny (v ďasnovom vačku). Vznik zubného povlaku prechádza niekoľkými etapami. V prvej fáze dochádza k usadzovaniu povlaku na očistených zuboch najčastejšie počas hodiny, po jednom dni najčastejšie dosahuje šírky 1 mm. V druhej fáze, druhý až tretí deň, tento povlak osídľujú baktérie (napr. Streptococcus mutans, Sanguis, mitis). V tretej fáze vzniku zubného povlaku, od tretieho dňa do piateho, dochádza k zmene bakteriálnej fluóry a s pribúdajúcou šírkou zubného povlaku môže vzniknúť anaeróbne prostredie, stále viac sa upevňuje väzba medzi baktériami a povrchom zuba. Postupne sa z neho stáva vyzretý mikrobiálny povlak, ktorý môže viesť k odvápneniuskloviny (počiatočné štádium vzniku zubného kazu), k poškodeniu parodontu, zápalu parodontu i k zápachu z úst (foetor ex ore). Odstránenie zubného plaku prebieha mechanicky a chemicky, tzn. usadený zubný plak môžete účinne odstrániť v rámci ústnej hygieny. Vhodnými pomôckami pri odstraňovaní zubného plaku sú jednozväzkové a medzizubné kefky.


Zdroj: MUTSCHELKNAUSS, Ralf E. Praktická parodontologie. Klinické postupy. Přeložil doc. MUDr. P.Poledník. Praha: Quintessenz, 2002. ISBN 80-902118-8-7.