KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Zubný kaz postihuje ľudstvo po stáročia a v súčasnej dobe je to najčastejšie rozšírené ochorenie, ktoré postihuje väčšinu populácie našej planéty. Príčinami zubného kazu sú baktérie normálne prítomné v dutine ústnej, cukry, zubný povlak a zlá hygiena ústnej dutiny. Ide o mikrobiálny proces, ktorý narúša a ničí tvrdé zubné tkanivá.

Vznik zubného kazu sa dá ovplyvniť niektorými prostriedkami:

 • pravidelné a dôkladné odstraňovanie zubného povlaku, pravidelné čistenie zubov je najúčinnejšou prevenciou zubného kazu
 • dodávanie fluoridov prostredníctvom zubných pást, ústnych vôd, fluoridových tabliet, fluór býva obsiahnutý v mlieku, soli a pod.
 • zloženie potravy, nevhodné sú sladené nápoje, zlá strava, cukrovinky
 • zloženie a množstvo slín má tiež vplyv na stupeň kazivosti zubov.

Príznaky zubného kazu sa dajú rozdeliť na subjektívne (vnímané pacientom) a objektívne (nájdené zubným lekárom).

Subjektívne pacient objaví zubný kaz tým, že začne pociťovať bolesť. Intenzita bolesti je závislá na hĺbke a mieste zubného kazu. Bolestivé sú už malé zubné kazy v oblasti krčku zuba, veľmi rýchlo na seba upozorní aj zubný kaz na žuvacej ploche zuba, kde je kazivá dutina vystavená žuvaciemu tlaku.

Objektívne zubný lekár diagnostikuje zubný kaz najčastejšie pohľadom, sondou alebo tiež röntgenovým vyšetrením. V prvej fáze zubného kazu sa na zube objavujú kriedovo bielo sfarbené škvrny. V ďalšej fáze vzniká povrchový zubný kaz, ktorý preniká celou hrúbkou skloviny. Stredný zubný kaz prechádza dentinosklovinnovou hranicou a zasahuje do zuboviny. Nasleduje hlboký zubný kaz, ktorý preniká hlboko do zuboviny, ale je ešte ďaleko od zubnej drene. Posledné dve fázy sú hlboký zubný kaz blízky zubnej dreni a zubný kaz penetrujúci do zubnej drene.

Liečba zubného kazu spočíva v odstránení všetkých kazivých hmôt a následné vyplnenie výplňovým materiálom (amalgámom, kompozitom alebo skloionomerným cementom). Celý postup ošetrenia prebieha v niekoľkých krokoch - sprístupnenie a otvorenie kazivého ložiska, odstránenie deštruovaných zubných tkanív, vytvorenie kavity, zaistenie retencie, výplach kavity a následné vyplnenie príslušným výplňovým materiálom. Pri ošetrení stredne hlbokých až hlbokých zubných kazov zasahujúcich až do zubnej drene je vhodné aplikovať injekčnú anestéziu.

Delenie zubných kazov:

podľa lokalizácie:

 • zubný kaz v ryhách a jamkách
 • zubný kaz na aproximálnych plochách (medzizubné plochy)
 • zubný kaz na hladkých plochách
 • zubný kaz v oblasti krčku zuba

podľa postihnutia tkanív:

 • zubný kaz skloviny
 • zubný kaz zuboviny
 • zubný kaz cementu
 • kombinácia predchádzajúcich

podľa výskytu:

 • zubný kaz primárny
 • zubný kaz sekundárny (vzniká na okraji už existujúcej výplne)
 • zubný kaz recidivujúci (pod výplňou, kde bola ponechaná kazivá zubovina)

podľa časového priebehu:

 • zubný kaz akútny (má rýchly priebeh)
 • zubný kaz chronický (vyznačuje sa pomalým priebehom, šíri sa najmä do plochy)
 • zubný kaz zastavený

podľa charakteru šírenia:

 • zubný kaz penetrujúci (prebieha najkratšou cestou k zubnej dreni)
 • zubný kaz podmieňujúci (šíri sa pod sklovinou do strán).

Zdroj: MAZÁNEK, Jiří a kol. Stomatologie, minimum pro praxi. 1. vydání, Praha: TRITON s.r.o. 1999. ISBN 80-7254-032-7.