Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

AnestéziaAnestézia v stomatológii môže byť lokálna a celková.

LOKÁLNA ANESTÉZIA V STOMATOLÓGII

Lokálne anestetiká sú látky, ktoré blokujú vznik a vedenie vzruchu vo všetkých vzrušivých tkanivách (nervy, miecha, mozog, svalové tkanivo).

Lokálne anestetiká sa delia na esterové (prirodzené a syntetické) a amidové.

Esterové lokálne anestetiká

Prirodzené - jediným reprezentantom je kokaín, má výborný miestny anestetický účinok, spôsobuje hyperaktivitu a závislosť ako návyková droga, z  týchto dôvodov sa neužíva.

Syntetické - sú to deriváty kyseliny benzoovej (prokaín, tetrakaín, chlórprokaín, benzokaín). Tieto deriváty zaplavujú organizmus pomerne rýchlo a spôsobujú časté reakcie. Napriek rade nepriaznivých vlastností sa stále podávajú, predovšetkým pri neznášanlivosti na amidové preparáty.

Amidové lokálne anestetiká

Amidové lokálne anestetiká sú pomaly odburávané enzymaticky, alergie sú zriedkavé (lidokaín, trimekaín, prilokaín, cinchokaín, bupivakaín, artikaín).

Aplikačné formy lokálnej anestézie

 • Povrchová anestézia forma miestneho znecitlivenia, spočíva v  nanesení lokálneho anestetika s  vyššou koncentráciou v  podobe masti alebo roztoku na kožu alebo sliznicu. V stomatológii nemá príliš veľké uplatnenie.
 • Infiltračná anestézia tu je injekčne infiltrované priamo tkanivo v ktorom bude realizovaný výkon. V stomatológii má veľké uplatnenie, ideálnym terénom sú mäkké tkanivá ústnej dutiny
 • Svodná anestézia aplikuje sa k  priebehu určitého nervu, kde dôjde k   blokáde vedenia vzruchov a anestézie v   celej oblasti, ktorá je inervovaná daným nervom. Tento spôsob anestézie má v stomatológii uplatnenie predovšetkým v  dolnej čeľusti.
 • Intraoseálna anestézia pri nej sa aplikuje anestetikum otvorom priamo do kosti
 • Intraligamentárna anestézia je považovaná za variant intraoseálnej anestézie, jej aplikáciou docielime znecitlivenie iba jedného zuba. Ak je indikovaná, je pacientom lepšie tolerovaná, pretože chorý nemá niekoľko hodín nepríjemne necitlivú celú čeľusť.
 • Intrapulpálna anestézia k  úplnému odstráneniu zubnej drene je potrebná veľmi silná anestézia, preto sa pri tejto metóde anestetikum zavádza priamo do pulpy.

Komplikácie v   súvislosti s  podaním lokálnych anestetík

Spôsobené zlou technikou podania

 • Výrazná bolestivosťt pri aplikácii môže byť spôsobená napr. rýchlou injektážou, neprimeraným množstvom anestetík, podchladeným roztokom, porušenou ihlou
 • Zanesenie infekcie kontamináciou vpichom môže dôjsť k  zavlečeniu choroby do zdravého tkaniva
 • Poranenie pacienta zvýšená pozornosť je na mieste predovšetkým pri deťoch, ale aj náhly pohyb hlavou môže zaviniť zlomenie ihly
 • Obrna lícneho nervu môže k  nej dôjsť zlou technikou aplikácie

Objektívne príhody

 • Bolestivosť
 • Vytvorenie hematómu Náhodným poranením cievy ihlou
 • Sťažené otváranie úst spôsobené väčšinou poranením či hematómom
 • Pretrvávanie anestézie bývajú spôsobené tlakom z z  okolia, hematómom alebo opuchom, môžu pretrvávať aj niekoľko mesiacov
 • Drobné poruchy videnia zapríčinené podráždením sympatických pletení v  blízkosti hornej čeľuste
 • Prikusovanie mäkkých tkanív častá príhoda u detí, pretrvávajúce anestézie tváre alebo pier sliznice môže dráždiť k  neustálemu hryzeniu
 • Náhle príhody

CELKOVÁ ANESTÉZIA V STOMATOLÓGII

Celková anestézia znamená stav potlačenia vedomia a bolesti z  operačného poľa a jej vnímanie v CNS. Pri stomatologických operáciách sa využíva u pacientov s   hendikepom a u dlhotrvajúcich výkonov.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. SEYDLOVÁ, Michaela a kolektiv. Stomatologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. Počet stran 196. ISBN 978-80-247-2700-4.