KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Zubné lekárstvoStomatológia je lekárskym odborom, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečením a výskumom ochorení a vývojových porúch zubov, chrupu a všetkých tkanív ústnej dutiny. Cieľom stomatológie je zabezpečiť normálnu úroveň orálneho zdravia všetkých vekových skupín obyvateľstva. Súčasťou lekárskeho odboru stomatológie sú odbory: praktické zubné lekárstvo,ortodoncia a maxilo-faciálna chirurgia. Praktické zubné lekárstvo zahŕňa lekára pôsobiaceho v záchovnej stomatológii, stomatologickej chirurgii, protetickej stomatológii, detskej stomatológii a parodontológii


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. SEYDLOVÁ, Michaela a kolektiv. Stomatologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. Počet stran 196. ISBN 978-80-247-2700-4.

S pojmom súvisí: