KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Dentálna hygiena: Čo sa skrýva pod týmto pojmom?

  • 11. apríla 2014

Viete čo je dentálna hygiena? Čím ďalej častejšie sme posielaní svojimi stomatológmi na dentálnu hygienu, ale väčšina z nás nevie, čo si pod týmto pojmom predstaviť. Nasledujúci článok vám to vysvetlí.

Pomôcky dentálne hygienistky
Pomôcky dentálne hygienistky

Dentálna hygiena je zdravotnícky odbor, ktorý sa zaoberá ústnou dutinou.

Dentálnu hygienu môžeme rozdeliť na:

  • Individuálnu, tj. hygiena, ktorú každý z nás vykonáva ráno a večer doma.
  • Profesionálna, ktorú vykonávajú vyškolení pracovníci, ktorých odborne označujeme ako dentálnych hygienistov. Jedná sa o samostatne pracujúcich špecialistov, ktorí sú súčasťou stomatologického tímu (stomatológ, asistentka/sestrička, dentálny hygienik, zubný technik).

Dentálna hygiena čiže ústna hygiena, je teda súbor opatrení proti vzniku ochorení, ktoré vznikajú na tkanivách ústnej dutiny.

Dentálna hygiena učí

Poslanie dentálnej hygieničky či dentálneho hygienistu je ukázať pacientom cestu ku kvalitnej dentálnej hygiene.

Z hľadiska prevencie stanovuje úroveň individuálnej hygieny pacienta, vykonáva s ním nácvik postupov systematickej starostlivosti o ústnu hygienu, nacvičuje jednotlivé techniky ústnej hygieny a kontroluje jej účinnosť.

Dentálna hygiena lieči

Ďalšou úlohou je zdravotne výchovná činnosť zameraná na poškodenie tvrdých zubných tkanív vďaka kazu, ktoré postihuje najprv sklovinu a následne vnútornú štruktúru zuba (zubovinu, zubnú dreň). Dentálna hygiena bojuje proti ochoreniu našich babičiek a dedov a to proti vzniku ochorenia parodontu, (parodontopatií), kam zaraďujeme zápal ďasien (gingivitída) a následne parodontózu (parodontitis).

Okrem už uvedených dôležitých úloh napomáha udržať terapeutický výsledok po liečbe, ktorou pacient prechádza (pr. ortodontická liečba, liečba po vsadení implantátov, extrakcia zuba atď ..) a napomáha tiež zlepšiť výživu, tak aby prospievala vášmu chrupu.

Dentálna hygiena = krásny úsmev

Čerešničkou na torte je estetická zložka, ktorá sa venuje bieleniu zubov, odstráneniu pigmentácií u fajčiarov, implantácii dentálnych estetických ozdôb alebo zalešteniu zubov s výplňami.

 

Prečo je teda dobré podstúpiť dentálnu hygienu? Dôvodov je veľa, ale jedná sa predovšetkým o zdravie našich zubov, ktoré je dôležité a nenahraditeľné.

V nasledujúcom diele si povieme, ako by mala prebiehať vstupná prehliadka nového pacienta, na čo všetko by sa nemalo zabudnúť.


Mgr. Andrea Ivaničová
autor článku

Mgr. Andrea Ivaničová

odborníčka na dentálne produkty,

redakcia Nazuby.eu

Barbora Liebig, DiS.
garant článku

Barbora Liebig, DiS.

dentálna hygienistka