Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Preparace zubuPreparácia zuba ľudovo nazývaná ako brúsenie zubov má za cieľ zabezpečiť dostatočný priestor pre umelý materiál, z ktorého je zhotovený niektorý z typov zubných koruniek. Či už ako sólo koruniek alebo súčasti zubných mostíkov. Rozsah preparácie musí vytvoriť priestor na doplnenie správneho morfologického tvaru zubnej korunky a súčasne bude náhrada dostatočne mechanicky odolná. Priestorovo najmenej náročná je celokovová korunka, kde sa hrúbka plášťa pohybuje v rozmedzí 0,3-0,5 mm, u ostatných predovšetkým estetických koruniek sa preparácia pohybuje v rozmedzí 1,2-2 mm.  Pri preparácii zubov sa odstraňujú tvrdé zubné tkanivá. Rozlišujeme dva základné typy preparácie: tzv. preparácia zuba do stratena (tangenciálna) a preparácia schodisková. Brúsenie zuba do stratena je jednoduchšie, ale nie je príliš presné, možno len ťažko rozoznať preparačnú hranicu. Schodisková preparácia presne stanoví hranicu, kde by mal končiť okrajový uzáver korunkovej náhrady. Veľmi dôležité je aj miesto ukončenia preparácie v oblasti krčku zuba. Podľa indikácie typu korunkovej náhrady sa schodík nachádza nad úrovňou marginálnej gingívy (supragingiválna), v jej úrovni (paragingiválna) alebo zasahuje až pod ďasnový lem (subgingiválna). Vlastné brúsenie zubov takmer vždy začína anestéziou, lebo je všeobecne známou skutočnosťou, že preparácia je traumatizujúci výkon. Napreparované zuby je nutné chrániť provizórnou korunkou alebo provizórnym mostíkom do doby nasadenia definitívnej náhrady.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání, Praha: Grada 2004. .Počet stran 220. ISBN 80-247-0655-5.