KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Zubný mostík je veľmi často zhotovená fixná náhrada, ktorá nahrádza jeden alebo viac chýbajúcich zubov a je pevne fixovaná na dvoch alebo viacerých zuboch pacienta. Tieto zuby sa pred zhotovením zubného mostíka musia nabrúsiť na získanie miesta na plášte pilierových koruniek.

Konštrukcia zubného mostíka sa skladá z pilierových koruniek a z medzičlenov spojených v jeden celok. Pilierové korunky sa fixujú k nabrúseným zubom a dopĺňajú ich tvarovo. Sú nimi niektoré z typov zubných koruniek.

Medzičleny sú vlastnou zubnou náhradou v miestach chýbajúcich zubov, nahrádzajú žuvaciu funkciu stratených zubov, rehabilitujú pacienta esteticky, musia umožňovať dobrú hygienu a nesmú dráždiť sliznice ústnej dutiny. Medzičleny zubného mostíka čiastočne obnovujú tvar stratených zubov. Z dôvodu preťaženia závesného aparátu zuba sa musia medzičleny čiastočne redukovať, z dôvodu estetiky vždy z orálnej strany. Zubný mostík v postrannom úseku chrupu rehabilituje pacienta predovšetkým funkčne, zaistí dobré rozdrobovanie potravy. Vo frontálnom úseku chrupu má zubný mostík najväčší význam estetický a fonetický.

Zubné mostíky sa môžu zhotovovať pri strate 1-2 zubov, alebo pri strate až štyroch zubov vo frontálnom úseku a až troch zubov v postrannom úseku ak sú tieto veľké medzery ohraničené kvalitnými pilierovými zubami, a to očné zuby alebo stoličkami.

Zubný mostík sa nedá zhotoviť napr. u príliš mladých ľudí, kedy nie je dokončený vývoj zuba, alebo u vážnych ochorení parodontu.

Druhy zubných mostíkov:

  • Fazetový mostík so živicovými alebo kompozitnými fazetami (je tvorený fazetovými korunkami a fazetovými medzičlenmi, kovová zliatina môže byť použitá zlatoplatinová, zlatopalladiová či lacnejšie zliatiny základných kovov).
  • Skeletový mostík je obdobou fazetového, je tvorený skeletovými korunkami a skeletovým medzičlenom, je viac estetický.
  • Metalokeramický mostík tiež nazývaný ako kovokeramický mostík je veľmi estetický s dobrými mechanickými vlastnosťami. Možno ním rekonštruovať aj veľmi rozsiahle defekty chrupu frontálnehoaj postranného úseku chrupu. Metalokeramický mostík je tvorený metalokeramickými korunkami a medzičlenmi. Metalokeramický mostík sa skladá z vnútornej kovovej časti, ktorú tvoria kovové kvapne kryjúce napreparované zuby pacienta spojených s nosníkovou konštrukciou medzičlenov, a z vonkajšieho plášťa, ktorý je tvorený estetickou vrstvou keramiky. Vonkajší keramický plášť vo farbe zubov kryje celý povrch koruniek a dosahuje vo väčšine prípadov až do krčkovej oblasti, čím je zaistený vzhľad prirodzeného zuba. Kovová konštrukcia zaisťuje metalokeramickému mostíku dobrú mechanickú odolnosť, vrstva keramiky vynikajúcu estetiku, preto sú metalokeramické mostíky v súčasnej dobe veľmi obľúbené a často indikované.
  • Celokeramický mostík je vysoko estetická zubná náhrada, ktorá má v porovnaním s metalokeramickým mostíkom horšie mechanické vlastnosti. Celokeramický mostík je možné zhotoviť iba pri malom rozsahu defektu chrupu, kde chýba len jeden zub, najčastejšie do frontálneho úseku chrupu.
  • Adhezívny mostík
  • Preplachovací mostík sa dnes takmer nevytvára, skôr sa indikoval iba v postrannom úseku chrupu v dolnej čeľusti pri strate druhého zuba črenového a prvej stoličky. Preplachovací mostík má medzičleny nedotýkajúcich sa sliznice, preto sa využíval u pacientov s alergiami.