KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Primárna prevencia v stomatológiiPrevencia v stomatológii vo všeobecnej rovine predstavuje súbor všetkých opatrení a metód, ktorej cieľom je predchádzať poškodeniu zdravia, vzniku ochorení v oblasti zubného lekárstva. Rozlišujeme tri stupne prevencie: primárna prevencia v stomatológii, sekundárna prevencia v stomatológii a terciálna prevencia v stomatológii. Primárna prevencia v stomatológii zahŕňa súbor metód a opatrení, ktoré majú predísť vzniku zubného kazu, rôznych parodontopatií a ortodontických anomálií. Do primárnej prevencie patria predovšetkým pravidelné preventívne stomatologické prehliadky. Tieto prehliadky by sa mali začať včas, najlepšie v čase prerezania prvých zubov dočasného chrupu. Pacienti tak môžu byť už od ranného detstva motivovaní a poučení o vykonávaní účinnej ústnej hygiene. V primárnej prevencii v stomatológii má svoje nezastupiteľné miesto fluoridácia, ktorej hlavnou úlohou je prevencia zubného kazu. Fluoridy možno do organizmu podávať vo forme fluoridových tabliet, fluoridované soli či fluoridovaného mlieka. Pre primárnu prevenciu v stomatológii má   tiež veľký význam lokálna aplikácia fluoridov formou pravidelného používania fluoridovaných zubných pást, dôležité sú aj fluoridové výplachy,   fluoridové gély, fluoridové laky či žuvanie gúm s fluoridmi.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. SEYDLOVÁ, Michaela a kolektiv. Stomatologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. Počet stran 196. ISBN 978-80-247-2700-4.

S pojmom súvisí: