Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Terciálná prevencia v stomatológii

Prevencia v stomatológii má tri stupne: primárna prevencia v stomatológii, sekundárna prevencia v stomatológii a terciálna prevencia v stomatológii. Terciálna prevencia v stomatológii zahŕňa súbor všetkých metód a opatrení, ktoré majú odstrániť vzniknuté komplikácie a zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu choroby. Do terciálnej prevencie v stomatológii sa radí liečba ochorení zubnej drene, periodoncia, chirurgické liečby. Ochorenia zubnej drene a periodoncia majú svoje riziká v možnej lokálnej progresii a v možnosti pôsobenia na vzdialenejšie tkanivá a orgány (môžu byť zdrojom infekcie). Ďalej do terciálnej prevencie radíme chirurgické metódy ako je resekcia koreňového hrotu a extrakcia zuba. Nezanedbateľnou súčasťou terciálnej prevencie v stomatológii je tiež psychoterapia.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. SEYDLOVÁ, Michaela a kolektiv. Stomatologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. Počet stran 196. ISBN 978-80-247-2700-4.