Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Črenové zuby

Črenové zuby se nachádzajú iba v trvalom chrupe, v horná i v dolná čeľusť, v postrannom úseku chrupu (v laterálnom úseku) a to medzi očným zubom a prvou stoličkou. Na rozdiel od zubov frontálneho úseku chrupu (rezáky, očné zuby) nemajú zuby črenové rezaciu hranu, ale žuvaciu plochu. Zaraďujeme sem prvý horný premolár, druhý horný premolár,prvý dolný premolár a druhý dolný premolár.

Prvý horný premolár (prvý horný črenový zub) jeho bukálna plocha sa tvarom podobá labiálnej ploche očného zuba, je však užšia a nižšia. Vertikálna sklovinná lišta prvého horného črenového zuba prechádzajúca v  hrot je menej vyznačená a umiestnená viacej v strede. Bukálna plocha prvého horného premoláru je vyklenutá. Palatinálna plocha je oproti bukálnej ploche značne zúžená a jej zakrivenie je teda nápadnejšie. Žuvacia plocha prvého horného črenového zuba je rozdelená hlbokou ryhou uloženou bližšie palatinálnej ploche, vznikajú dva hrbolčeky. Táto pozdĺžna ryha je ukončená aproximálne sklovinnými valmi, takže sa meziálne a distálne rozvetvuje. Prvý horný premolár má dva hrbolčeky. Bukálny hrbolček je väčší, vyšší a mohutnejší. Palatálny hrbolček je menší užší a viacej zaoblený. Prvý horný premolár, má ako jediný zo všetkých premolárov dva korene.

Druhý horný premolár (druhý horný črenový zub) sa celkovo podobá prvému čenovému zubu je vo všetkých dimenziách o niečo menší a trochu pravidelnejšie utváraný. Žuvacia plocha má dva hrbolčeky, ktoré sú väčšinou rovnako vysoké i vyvinuté. Na bukálnej ploche druhého horného premoláru leží stred vrcholu a sklovinná lišta viacej meziálne od pozdĺžnej osi korunky. Palatinálna plocha je rovnaká ako u prvého horného premoláru. Postranné plochy sú takmer rovnako vyklenuté, obrys prierezu pri krčku je oválny alebo až ľahko piškotovitý. Druhý horný črenový zub má  len jeden koreň.

Prvý dolný premolár (prvý dolný črenový zub). Základný rozdiel o proti horným premolárom je, že obrys žuvacích plôch dolných premolárov je skôr kruhovitý. Bukálna plocha prvého dolného črenového zuba je 2x vyššia ako linguálna plocha, je značne zaoblená a vo svojej meziálnej polovici viacej vyklenutá. Smerom ku žuvacej ploche je zakončená objemným hrbolčekom. Vzhľadom k výraznému výškovému rozdielu hrbolčekov prvého dolného premolára sa celá okluzná plocha skláňa linguálne. Vrchol bukálneho hrbolčeka sa tak premieta až do polovice žuvacej plochy. Od bukálneho hrbolčeka sa orálne skláňa silná sklovinná lišta, prudko klesajúca k značne nižšiemu, tupému, často len málo vyznačenému linguálnemu hrbolčeku. Okrajové sklovinné valy na prechode postranných plôch sú dobre vyvinuté a so strednou sklovinovou lištou vytvárajú miesto priečnych figúr len dve fisurálne jamky. Koreň má prvý dolný črenový zub jeden a je v priereze kruhovitý.

Druhý dolný premolár (druhý dolnýí črenový zub) je väčší ako prvý dolný premolár,. Všetky obvodové plochy sú značne vyklenuté. V porovnaní s  prvým dolným črenovým zubom je bukálna plocha druhého dolného premolára menej zaoblená a meziálne viacej vyklenutá. Linguálna plocha druhého dolného črenového zuba je vyššia. Žuvacia plocha má väčšinou tri hrbolčeky, jeden bukálny a dva linguálne. Linguálne hrbolčeky dosahujú takmer rovnakú výšku ako bukálne. Najväčší a najvyšší je bukálny,z obou linguálny je meziálny vyšší a väčší. Medzi bukálne a linguálne časti prebieha pozdĺžna ryha, ktorá sa spája s  ryhou rozdeľujúcou linguálne hrbolčeky a má tvar písmena Y alebo T.  Na koncoch pozdĺžnej ryhy sa nachádzajú už známe vetvenia ohraničené sklovinnými valmi. Druhý dolný premolár, má jeden koreň.


Zdroj: BLAŽEK, Jan. ČERVENÝ, Miroslav. Kreslení a modelování korunkových částí zubů. Praha: Avicenum 1978. 08-016-78.

S pojmom súvisí: