KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

ŠpičákyĽudský chrup sa skladá z niekoľkých tvarovo odlišných typov zubov. Očné zuby (trvalé) sa nachádzajú vo frontálnom   úseku chrupu (spolu s rezákmi), v hornej aj v dolnej čeľusti. Nazývame ich horný očný zub a dolný očný zub.

Horný očný zub je najmohutnejším zubom frontálneho úseku. Obrys labiálnej plochy horného očného zuba má približne kosoštvorcový tvar. Rezaciu hranu tvoria dve asymetrické hrany, ktoré sa zbiehajú v nápadný hrot. Meziálna časť rezacej hrany horného očného zuba je kratšia a menej sklonená než distálna, tým je hrot posunutý meziálnym smerom (viac k stredu zubného oblúka). Od hrotu na rezacej hrane vedie ku krčku zuba výrazný sklovinný val, ktorý delí labiálnu plochu očného zuba na dve nerovnaké časti, meziálna časť je užšia a viac vyklenutá než distálna časť. Obe časti spolu zvierajú tupý uhol, tým je daný stupeň zakrivenia celého zubného oblúka. Horný očný zub  tvorí predelenie medzi oboma úsekmi zubného oblúka frontálnym úsekom a laterálnym úsekom.  Znak medzilabiálnej prominencie je na tomto zube nejvýraznejší. Palatinálna plocha  môže byť ľahko prehĺbená. Sklovinný hrbolček na palatinálnej ploche horného očného zuba je nízky, plochý a často vybieha smerom ku krčku sklovinný val, a tým sa vytvárajú dve trojuholníkovité plôšky. Postranné plochy sú trojuholníkového tvaru. Koreň zuba je mohutný kužeľovitý a veľmi dlhý (15−18 mm).

Dolný očný zub sa tvarovo podobá hornému očnému zubu. Jeho korunka je o proti hornému očnému zubu užšia, je sklonená linguálne a medziálne. Rezacia hrana vybieha v charakteristický hrot, distálna časť rezacej hrany je dlhšia a viac sklonená než medziálna časť, distálny rožtek leží teda hlbšie tj. viacej smerom ku krčku. Krčok tvorí oblúčik zľahka posunutý distálne a vyklenutý smerom ku koreňu. Meziálna plocha odstupuje takmer kolmo od rezacej   hrany, distálna plocha je ľahko vyklenutá. Zakrivenie labiálnej plochy nemá výraznú sklovinovú lištu horného očného zuba, je zaoblenejšie. Linguálna plocha je mierne prehĺbená s  takmer nepatrným sklovinným hrboľom. Oválny sklon korunky je príčinou, že sa linguálna plocha skracuje oproti ploche labiálnej.  Postranné plochy sú trojuholníkového tvaru, len nepatrne vyklenuté. Koreň zuba je o niečo útlejší ako u horného očného zuba, má po stranách ryhy a je zo strán sploštený


Zdroj: BLAŽEK, Jan. ČERVENÝ, Miroslav. Kreslení a modelování korunkových částí zubů. Praha: Avicenum 1978. 08-016-78.