KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Oporná zónaOporná zóna je kontakt skupiny protiľahlých zubov – antagonistov v oblasti črenových zubov a stoličiek. Existujú štyri oporné zóny, dve premolárové a dve molárové. Premolárová oporná zóna je dostatočná, keď aspoň jeden črenový zub je vo zhryze s dvoma čremovými zubami protiľahlej čeľuste, alebo ak je jeden črenový zub vo zhryze s črenovým zubom a so stoličkou. Molárová oporná zóna je dostatočná, keď aspoň jedna stolička je vo zhryze so stoličkou v protiľahlej čeľusti, ktorá je jej hlavným antagonistom. Ak oporné zóny nie sú dostatočné, musia sa pri rekonštrukcii medzičeľustných vzťahov zhotovovať zhryzové šablóny

S pojmom súvisí: