KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Zhryzová šablónaZhryzová šablóna slúži ako pomôcka k rekonštrukcii a registrácii medzičeľustných vzťahov po strate oporných zón a k následnému správnemu priestorovému umiestneniu sadrových modelov do artikulačných prístrojov pri výrobe zubnej náhrady. Pomocou zhryzovej šablóny sa vyhľadáva ako vertikálny vzťah pohyblivej dolnej čeľuste k hornej čeľusti, tj. výška zhryzu, tak aj horizontálny vzťah. Zhryzová šablóna sa skladá z bazálnej dosky a z voskových nákusných valov. Podľa rozsahu defektu chrupu sa zhotovujú zhryzové šablóny pre čiastočné zubné náhrady alebo pre celkové zubné náhrady, podľa lokalizácie defektu sa zhotovujú zhryzové šablóny pre horný či dolný zubný oblúk alebo zároveň pre obe čeľuste.