Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Plasty v stomatológiiPlasty sú hlavným protetickým materiálom, ktoré slúžia na zhotovovanie fixných zubných náhrad asnímateľných zubných náhrad. Vo fixnej protetike sú to celoplastové zubné korunky, estetické časti fazetových koruniek a zubné mostíky. V odnímateľnej protetike slúžia na výrobu tela aj všetkých typov snímateľných náhrad dokonca aj k výrobe konfekčných zubov. Najdlhšie používané plasty v stomatológii sú metakryláty, najčastejšie potom metylmetakryláty (MMA). Všetky plastické hmoty vznikajú tromi základnými procesmi: polymerizáciou, polyadíciou a polykondenzáciou. Plastické hmoty delíme podľa spôsobu užívania na korunkové a bazálne, podľa spôsobu polymerizácie na samopolymerujúce a teplom polymerujúce, podľa spôsobu spracovania na lisovacie, voľne modelovateľné a liace. Výhodou plastov je dostatočná presnosť a pevnosť, prijateľný vzhľad, jednoduché spracovanie a finančná nenáročnosť. Naopak nevýhodou je  vylučovanie monoméru pri nedokonalej polymerizácii a tým môže dochádzať k porozite materiálu, zmršťovaniu počas polymerizácie.

S pojmom súvisí: