KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Snímateľné zubné náhradySnímateľné zubné náhrady sú také zubné náhrady, ktoré je možné po začlenení do žuvacieho ústrojenstva, opetovne vyberať. Zhotovujú sa individuálne v zubnom laboratóriu. Snímateľné zubné náhrady nahrádzajú stratené zuby a sú zakotvené na zostávajúcich zuboch pacienta a na protéznom lôžku. V porovnaní s fixnými zubnými náhradami tu takmer nie je potrebná úprava prirodzených zubov, odpadá nabrusovanie zubov (preparácia zubov) . Snímateľná zubná náhrada sa dá kedykoľvek zložiť a znova nasadiť. Nespornou výhodou sú teda lepšie hygienické podmienky v ústach, zubná náhrada sa dôkladne očisťuje mimo úst, zvyšné zuby aj protetické lôžka sú dobre prístupné. Snímateľné zubné náhrady v porovnaní s fixnými zubnými náhradami majú aj svoje nevýhody, nižšia funkčná výkonosť, dlhšia doba návyku (pocit cudzieho telesa v ústach). Pri čiastočných snímateľných zubných náhradách je horšie kontrolovateľný dlahovací účinok, denným nasadzovaním a snímaním náhrady trpia viac prirodzené zuby aj ich parodont.

Delenie snímateľných zubných náhrad:

podľa rozsahu:

podľa prenosu žuvacieho tlaku:

  • snímateľná zubná náhrada s dentálnym prenosom
  • snímateľná zubná náhrada s dentomukóznym prenosom
  • snímateľná zubná náhrada s mukóznodentálnym prenosom
  • snímateľná zubná náhrada s mukóznym prenosom

podľa typu defektu chrupu:

  • snímateľný mostík
  • sedlová zubná náhrada
  • dosková zubná náhrada
  • celková zubná náhrada
  • hybridná zubná náhrada

podľa doby používania:

Všetky typy snímateľných zubných náhrad majú za úlohu rehabilitovať pacienta po stránke funkčnej (prijímanie a rozdrobovanie potravy), fonenčnej (správna výslovnosť), estetickej (vzhľad pacienta) i psychickej.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání, Praha: Grada 2004. .Počet stran 220. ISBN 80-247-0655-5.