Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Menu

Snímateľné zubné náhradySnímateľné zubné náhrady sú také zubné náhrady, ktoré je možné po začlenení do žuvacieho ústrojenstva, opetovne vyberať. Zhotovujú sa individuálne v zubnom laboratóriu. Snímateľné zubné náhrady nahrádzajú stratené zuby a sú zakotvené na zostávajúcich zuboch pacienta a na protéznom lôžku. V porovnaní s fixnými zubnými náhradami tu takmer nie je potrebná úprava prirodzených zubov, odpadá nabrusovanie zubov (preparácia zubov) . Snímateľná zubná náhrada sa dá kedykoľvek zložiť a znova nasadiť. Nespornou výhodou sú teda lepšie hygienické podmienky v ústach, zubná náhrada sa dôkladne očisťuje mimo úst, zvyšné zuby aj protetické lôžka sú dobre prístupné. Snímateľné zubné náhrady v porovnaní s fixnými zubnými náhradami majú aj svoje nevýhody, nižšia funkčná výkonosť, dlhšia doba návyku (pocit cudzieho telesa v ústach). Pri čiastočných snímateľných zubných náhradách je horšie kontrolovateľný dlahovací účinok, denným nasadzovaním a snímaním náhrady trpia viac prirodzené zuby aj ich parodont.

Delenie snímateľných zubných náhrad:

podľa rozsahu:

podľa prenosu žuvacieho tlaku:

  • snímateľná zubná náhrada s dentálnym prenosom
  • snímateľná zubná náhrada s dentomukóznym prenosom
  • snímateľná zubná náhrada s mukóznodentálnym prenosom
  • snímateľná zubná náhrada s mukóznym prenosom

podľa typu defektu chrupu:

  • snímateľný mostík
  • sedlová zubná náhrada
  • dosková zubná náhrada
  • celková zubná náhrada
  • hybridná zubná náhrada

podľa doby používania:

Všetky typy snímateľných zubných náhrad majú za úlohu rehabilitovať pacienta po stránke funkčnej (prijímanie a rozdrobovanie potravy), fonenčnej (správna výslovnosť), estetickej (vzhľad pacienta) i psychickej.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání, Praha: Grada 2004. .Počet stran 220. ISBN 80-247-0655-5.