KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Extrakcia zuba

Extrakcie alebo trhanie zuba je chirurgický zákrok, ktorého cieľom je vytiahnutie zuba zo zubného lôžka. Extrakcie zuba je bežne vykonávaná ako ambulantný zákrok, pred ktorou je nutné s  pacientom prebrať jeho anamnéziu. Cielene je nutné sa pýtať na závažné ochorenia srdca, ciev, aké lieky pacient užíva a či sa u neho neobjavuje akákoľvek alergická reakcia. Pred vlastnou extrakciou zuba by mal byť pacient s  priebehom zákroku oboznámený a mal by dať súhlas k výkonu. Je vhodné mať k  dispozícii röntgenový snímok, ktorý presne ukazuje tvar, veľkosť, počet aj anomálie koreňov. Pred extrakciou zuba je veľmi dôležitá dezinfekcia ústnej dutiny a lokálnaanestézia.

extrakcii zubov slúžia rôzne špecializované nástroje , medzi základné patria páky a kliešte. Páky sú konštrukčne jednoduchšie ako kliešte, majú časť slúžiacu na   uchopenie a pracovný koniec. Páka pôsobí ako klin, pracovný koniec sa vždy opiera o pevný bod a zub alebo koreň sa páči vertikálne (napr. Beinova páka, páka podľa Lecluse, Schlemmerové páky). Kliešte sa skladajú z  držadiel a chápadiel, tvary sú prispôsobené k  extrakcii zubov v hornej či dolnej čeľusti, tvar chápadiel je prispôsobený anatómii zuba k  ich správnemu uchyteniu (napr. horné či dolné rezákové kliešte, horné či dolné premolárové kliešte, horné či dolné molárové kliešte …).

Najčastejšie dôvody extrakcie zuba:

 • zub je poškodený zubným kazom, kedy ho už nemožno konzervačne ani proteticky ošetriť
 • zub so zápalom zubnej drene, ktorý nemožno endodonticky ošetriť
 • zuby s pokročilými parodontálnymi zmenami
 • úrazom poškodený zub pri veľkej strate tvrdých zubných tkanív pri veľkej strate, ktoré nemožno nahradiť
 • zub, ktorý sa stal príčinou čeľustného zápalu alebo zápalu kosti
 • zuby, ktoré môžu byť príčinou lokálnej infekcie
 • pri ortodontickej liečbe napr. nadpočetné zuby, retinované zuby, zuby mimo zubnej rady

Zuby nemožno extrahovať z dôvodu prítomnosti vážnych ochorení ako je akútna leukémia, ťažké srdcové zlyhanie, porucha zrážanlivosti krvi a pod.

Komplikácie, ktoré môžu nastať pri extrakcii zuba:

 • rozlomenie zuba (možno dokončiť pomocou koreňových klieští alebo chirurgicky)
 • odlomenie steny zubného lôžka (odlomené časti sa odstraňujú, ostré hrany zabrusujú)
 • poškodenie susedného zuba
 • extrakcia nesprávneho zuba
 • poškodenie zubov v protiľahlej čeľusti
 • zlomenina čeľustí
 • poranenie nervov
 • silné krvácanie po extrakcii zuba
 • zápalové komplikácie

Hojenie rany po extrakcii zubu: najprv dochádza k uzatváraniu okrajov extrakčnej rany, po štyroch týždňoch dochádza k čiastočnej tvorbe kostí, definitívne doliečenie rany trvá až 3-6 mesiacov. Počas prvého týždňa sa neodporúča ústa vyplachovať, iba po čistení vypľuť zvyšok zubnej pasty. Pri dobrom vývoji hojenie možno po týždni vyplachovať ústnou vodou.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. SEYDLOVÁ, Michaela a kolektiv. Stomatologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. Počet stran 196. ISBN 978-80-247-2700-4.

S pojmom súvisí: