KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Zubovina

Zubovina čiže dentín tvorí väčšinu hmoty zuba. Je to žltobiele zvápenateľné tkanivo rovnocenné kosti, líši sa od nej hlavne tým, že je tvorená odontoblastami. Tvorí podstatnú časť zubnej korunky aj koreňa. Obsahuje 30% organických látok a 70% anorganických (organ. – kolagénne vlákna, anorg. – hydroxyapatit). Základná hmota dentínu je prestúpená dentínovými kanálikmi, v ktorých sa nachádza cytoplazmatický výbežok odontoblastu tzv. Thomesovo vlákno.

Na ľudských zuboch rozlišujeme 3  typy zuboviny:

  • Primárny dentín – ukladá sa počas vývoja zuba a tvorí prevažnú časť dentínovej steny.
  • Sekundárny dentín – vytvára sa po dokončení vývoja koreňa a nie je rovnomerný, najviac sa tvorí na strope a dne dreňovej dutiny a vedie k  zmenšeniu aj zmene tvaru.
  • Terciálny dentín – vytvára sa ako reakcia na dráždivé stimuly napr. chronický kaz, označuje sa tiež ako obranný.

Sklerotický dentín – alebo tiež transparentný dentín – predstavuje tiež obrannú reakciu zubnej drene, znižuje priepustnosť dentínu pre prípadné škodliviny.