KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Celokeramická korunkaCelokeramická korunka sa vyznačuje vynikajúcou estetikou aj dobrými mechanickými vlastnosťami keramických materiálov a je teda najvhodnejším riešením pre pacientov, ktorí chcú dosiahnuť maximálnu kvalitu ošetrenia. Celokeramická korunka je tiež vhodná pre pacientov u ktorých je preukázaná alergia na kovy. Konštrukcia celokeramických koruniek sa môžu zhotoviť rôznymi technológiami napr. ako sintrované na žiaruvzdorný model, liatím, presovaním alebo frézovaním. Keramický materiál má vynikajúce optické vlastnosti. V súčasnej dobe došlo k veľkému rozvoju materiálov pre celokeramické korunky a tým k veľkému vylepšeniu mechanických vlastností. Predtým sa celokeramické korunky zhotovovali len na zuby vo frontálnom úseku chrupu, dnes so svojimi vylepšenými mechanickými vlastnosťami bežne používajú aj na hrbolkové zuby v postrannom úseku chrupu. Použitie celokeramických koruniek sa čoraz viac približuje indikáciám metalokeramických koruniek.