KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Keramika ve stomatológiiKeramické materiály sú v súčasnej dobe najvyužívanejším materiálom slúžiacim na výrobu esteticky dokonalých zubných náhrad. Keramické hmoty vyznačujúce sa malou poreznosťou, spravidla bielou farbou a transparentnosťou. Pod pojmom keramika, predtým nazývaná ako porcelán, sú zahrnuté materiály, pri ktorých technológii spracovania sa používa pálenie. Súčasťou keramických hmôt sú farebné pigmenty, ktoré umožnia farebné tónovanie podľa odtieňa zubov pacienta.

Keramické materiály môžeme použiť v spojení s kovovou konštrukciou, potom sa jedná o kovokeramiku   respektíve metalokeramiku, alebo samostatne ako celokeramické náhrady.

Metalokeramika umožňuje rekonštruovať aj rozsiahle defekty chrupu. Vyznačuje sa vysokou mechanickou odolnosťou a veľmi dobrou estetikou. Môžu sa z nej zhotoviť metalokeramické korunky, metalokeramické zubné mostíky, adhezívne mostíky aj keramické fazety u snímateľných zubných náhrad. Metalokeramické náhrady sa nemôžu použiť u pacientov s neznášanlivosťou (alergiou) na niektorý kov obsiahnutý v kovovej zliatine, z ktorej je zhotovená kovová konštrukcia.

Celokeramika umožňuje zhotoviť náhradu iba z keramického materiálu bez kovovej konštrukcie. Pre svoje mechanické vlastnosti dovoľuje rekonštrukciu malých defektov chrupu. Tieto keramické materiály dosahujú maximálne estetické kvality a môžu sa z nich vyrábať inleje, onleje, overleje, estetické fazety, celokeramické korunky a celokeramické mostíky menšieho rozsahu.

Keramické materiály sú východiskovým materiálom pre výrobu esteticky dokonalých náhrad. Základným materiálom je porcelán = hmota vyznačujúca sa malým vsakovaním, spravidla bielou farbou a transparentnosťou – základ.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání, Praha: Grada 2004. .Počet stran 220. ISBN 80-247-0655-5.

S pojmom súvisí: