Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Celková zubná náhrada

Celková zubná náhrada nahrádza prirodzený chrup pacienta a tak ho rehabilituje funkčne i esteticky. Je to náhrada medzi snímateľnými náhradami úplne špecifická, je určená pre bezzubú čeľusť. Celková zubná náhrada má jediný konštrukčný prvok a to telo náhrady, ktoré sa skladá z umelých zubov a bázy. Umelé zuby sa používajú továrensky zhotovené, väčšinou z metakrylátovej živice. Bázu celkovej zubnej náhrady tvorí doska, ktorá kryje celý alveolárny výbežok čeľuste, v hornej čeľusti kryje celé tvrdé poschodie. Dosku nemožno v žiadnom prípade redukovať, pretože by sa zhoršila retencia náhrady na jej bezzubomprotéznom lôžku a mohlo by  dôjsť k deformácii protézneho lôžka.

Pri zhotovovaní celkovej zubnej náhrady musíme mať na mysli niekoľko dôležitých faktorov:

 • zabezpečiť retenciu celkovej zubnej náhrady v dutine ústnej
 • zabezpečiť stabilitu celkovej zubnej protézy - rozprávanie a rozdrobovanie potravy
 • stanovenie správnych medzičeľustných vzťahov vzhľadom k funkcii čeľustného kĺbu a žuvacím svalom

Retencia celkovej zubnej náhrady má niekoľko zložiek

 • Adhézia, je priľnavosť   medzi dvoma plochami, u celkový zubných náhrad je to báza náhrady a sliznice. Adhézia je zaistená veľkosťou a tvarom protézneho lôžka a šírkou štrbiny medzi oboma plochami a rozsahom celkovej zubnej náhrady. Všeobecne možno konštatovať, že väčšiu adhéziu má vysoký alveolárny výbežok, nižšiu adhéziu má nízky alveolárny výbežok. V hornej čeľusti adhézie závisí na tvare poschodia, u plochého poschodia klesá retencia náhrady.
 • Prisatie celkovej zubnej náhrady pomocou podtlaku vychádza z fyzikálneho princípu, kedy pri zaťažení zubnej náhrady pri funkcii sa zväčšuje štrbina medzi kontaktnými plochami a tak vzniká podtlak, ktorý zvyšuje retenciu celkovej zubnej náhrady.
 • Využitie krivých častí protézneho lôžka na zakotvenie celkovej zubnej náhrady tiež zvýši retenciu.
 • Pružnosť sliznice protézneho lôžka umožní vytvoriť čo najužšiu štrbinu a tým zvýši retenciu celkovej zubnej náhrady.

Stabilita celkovej zubnej náhrady pri žuvaní i hovorení

 • Usporiadanie umelých zubov v náhrade najlepšie zabezpečí stabilitu náhrady. Zuby by mali byť postavené na hrebeňovej línií a ďalej by sa malo využiť pravidlo interalveolárnej osi jednotlivých antagonálnych párov zubov.
 • Voľná artikulácia v rozsahu 2 mm zaisťuje stabilitu celkovej zubnej náhrady.

Stanovenie správnych medzičeľustných vzťahov

 • Rekonštrukcia vzájomných medzičeľustných vzťahov pri celkovej zubnej náhrade sa vykonáva za pomoci voskových zhryzových šablón, ktoré vloží lekár do úst pacienta a zreže tak, aby stanovil rovinu okluzie, výšku skusu a ďalšie vertikálne aj horizontálne vzájomné vzťahy medzi čeľusťami.
 • K správnej výrobe celkovej zubnej náhrady je nutný vzájomný vzťah čeľustí  preniesť na pracovné modely v zubnom laboratóriu, kde sa celková zubná náhrada zhotovuje. K vlastnej výrobe je potom nutné využívať artikulačný prístroj.

Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání, Praha: Grada 2004. .Počet stran 220. ISBN 80-247-0655-5.