KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu


Zásuvné spoje (attachementy) sú estetické kotviace prvky snímateľných zubných náhrad. Slúžia na spojenie zubnej náhrady s pilierovou konštrukciou. Zásuvné spoje sa skladajú z dvoch častí, z matrice a z patrice. Matrica predstavuje dutý negatív do ktorého presne zapadá plná časť zásuvného spoja patrice. Retencia zubnej náhrady je zaistená trením dvoch do seba zapadajúcich dielcov, kedy jeden je pevne spojený s fixnou zubnou náhradou (napr. so zubným mostíkom) a druhý je súčasťou snímateľnej náhrady. Zásuvné spoje rozlišujeme podľa lokalizácie na – intrakoronálny, extrakoronálny a axiálny. Intrakoronálny zásuvný spoj má matricu uloženú vnútri korunky, vzhľadom k nutnej väčšej preparácii zuba sa používajú len u devitalizovaných zubov. Extrakoronálny zásuvný spoj má patricu aproximálne pripojenú k zubnej korunke, dôležitá je dostatočná výška prirodzeného zuba, inak hrozí ukladanie zubného povlaku a prípadný vznik parodontopatií. Axiálny zásuvný spoj je ukotvený do koreňa zuba. Medzi hlavné prednosti zásuvných spojov patrí dokonalý estetický vzhľad, univerzálne použitie na všetky typy snímateľných zubných náhrad a pri správnej starostlivosti aj veľmi dobrá funkcia. Nevýhodou zásuvných spojov je nutnosť preparácie zubov, väčšie nároky na priestor a vyššie finančné náklady.