KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Zubné náhrady prehľad

Zubné náhrady zaisťujú v protetickej stomatológii rehabilitáciu pacienta po stránke funkčnej, estetickej, fonetickej, psychickej, profylaktickej, sociálnej i ekonomickej.

Aké rozlišujeme zubné náhrady podľa spôsobu upevnenia v dutine ústnej:

Fixné zubné náhrady ďalej delíme podľa počtu nahradzovaných zubných tkanív:

Korunkové náhrady ďalej delíme podľa toho, či nahrádzajú iba časť alebo celý povrch korunky:

Zubné korunky - typy:

Zubné mostíky - typy:

Snímateľné zubné náhrady ďalej delíme podľa počtu nahradzovaných zubov:

Čiastočné zubné náhrady ďalej delíme podľa rozsahu defektu chrupu:

  • snímateľné mostíky (sponové, zásuvné spoje)
  • sedlové náhrady
  • doskové náhrady

Ďalšie delenie zubných náhrad (fixných aj snímateľných):

  • provizórne zubné náhrady
  • definitívne zubné náhrady

Ďalšie delenie zubných náhrad podľa prenosu žuvacieho tlaku:

  • s dentálnym prenosom
  • s dentomukóznym prenosom
  • s mukóznym prenosom

Existuje ešte celý rad možností ďalšieho delenia zubných náhrad napr. podľa použitého materiálu, spôsobu zhotovenia, estetického prevedenia apod.