KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Tomesova vlákna

Tomesové vlákna sú výbežky odontoblastu - buniek, ktoré zaisťujú tvorbu a výživu zuboviny a ktoré sú umiestnené v jednej vrstve na stene dreňovej dutiny. Odontoblasty majú cylindrické telo, z ktorého vybieha do dentínu smerom k povrchu jeden dlhý cytoplazmatický výbežok tzv. Tomesovo vlákno.

Tomesové vlákna sa nachádzajú v dentínových kanálikoch, ktoré rovnobežne prestupujú základnou hmotou zuboviny, na 1 mm2 plochy ich pripadá 12 000 až 75 000 a spôsobujú na preparovaných zuboch charakteristické žíhanie zuboviny. Na prechode medzi sklovinou a zubovinou sa rozbiehajú do niekoľkých konečných vetiev, ktoré môžu zasahovať až do skloviny. V blízkosti tela bunky majú Tomesové vlákna v priemere 3-4 mikrometre, v ďalšom priebehu sa ešte stenčujú. Tomesové vlákna majú veľký význam pre mineralizáciu zuboviny a udržanie jej vitality. 


Zdroj: HECOVÁ, Hana. MONHARTOVÁ, Květoslava. Morfologie zubů, kreslení a modelování zubů. Univerzita Karlova v Praze: nakladatelství Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1071-X.

Zdroj: VACEK, Zdeněk. Embryologie: učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. Praha: Grada Publishing a.s. 2006. Počet stran 255. ISBN 978-80-247-1267-3.