KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Dentinové kanálkyZákladná hmota zuboviny je prestúpená rovnobežne prebiehajúcimi dentínovými kanálikmi, v ktorých sa nachádzajú výbežky odontoblastu tzv. Tomesové vlákna. V korunkovej časti je priebeh dentínových kanálikov na pozdĺžnom reze zuba esovitý a rozvetvujú sa až v blízkosti spojenia zuboviny so sklovinou alebo cementom.

Na 1 mm2 plochy pripadá 12000 až 75000 dentínových kanálikov a spôsobujú na napreparovaných zuboch charakteristické radiálne žíhanie zuboviny. Na pulpárnej strane sú dentínové kanáliky širšie, okolo 4-5 mikrometra, smerom ku sklovine či cementu sa zužujú na priemer 1 mikrometra. Na vnútornej strane dentínových kanálikov sa vyskytuje viac mineralizovaný intratubulárny dentín, dentín medzi kanálikmi sa nazýva intertubulárny dentín. Dentinogenéza prebieha smerom do zubnej drene.


Zdroj: HECOVÁ, Hana. MONHARTOVÁ, Květoslava. Morfologie zubů, kreslení a modelování zubů. Univerzita Karlova v Praze: nakladatelství Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1071-X.