KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Čiastočná snímateľná zubná náhrada

Čiastočná snímateľná zubná náhrada doplňuje čiastočne zubný oblúk.  Týmto typom náhrady možno doplniť zubný oblúk vo všetkých typoch defektov chrupu, bez toho aby bolo nutné nabrusovanie pilierových zubov. Zvyšné zuby využíva k retencii a stabilite zubnej náhrady. Čiastočná odnímateľná zubná náhrada sa dá kedykoľvek zložiť a znova nasadiť, nevýhodou však je, že denným nasadzovaním a skladaním náhrady trpia viac prirodzené zuby aj ich parodont

Základnými konštrukčnými prvkami čiastočne skladacej zubnej náhrady sú kotvové prvky, spojovacie prvky a telo náhrady.

Kotvové prvky udržujú čiastočnú snímateľnú zubnú náhradu v ústach počas funkcie tj. zaisťujú retenciu náhrady, prenášajú žuvací tlak, stabilizujú náhradu a bránia dislokácii náhrady. Kotvové prvky môžu byť sponové alebo nesponové napr. zásuvné spoje, teleskopické korunky či oporné strmene.

Spojovacie prvky spájajú jednotlivé časti čiastočne snímateľnej zubnej náhrady v jeden celok.

Telo čiastočne snímateľnej zubnej náhrady nahrádza stratené zuby a časť alveolárneho výbežku.

Delenie čiastočných snímateľných zubných náhrad:

Podľa prenosu žuvacieho tlaku

  • čiastočná snímateľná zubná náhrada s dentálnym prenosom
  • čiastočná snímateľná zubná náhrada s dentomukóznym prenosom
  • čiastočná snímateľná zubná náhrada s mukóznedentálnym prenosom
  • čiastočná snímateľná zubná náhrada s mukóznym prenosom

Podľa typu defektu chrupu

  • snímateľný mostík
  • sedlová zubná náhrada
  • dosková zubná náhrada

Snímateľný mostík rieši defekt chrupu s medzerou, ktorá je ohraničená vlastnými zubami. Medzery môžu byť aj rozsiahle 3-4 zuby a z nejakých dôvodov nie je možné zhotoviť fixný zubný mostík napr. defekt alveolárneho výbežku, chronické parodontopatie, chronicky zapálené tkanivo.

Sedlová zubná náhrada rieši defekt chrupu s jednostranným alebo obojstranným skráteným zubným oblúkom. Tu bez chirurgického zavedenia zubného implatátu nemožno zhotoviť fixnú zubnú náhradu.

Dosková zubná náhrada rieši defekt chrupu s ojedinelými zubami alebo ich skupinami. Zuby majú väčšinou zlý biologický faktor.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání, Praha: Grada 2004. .Počet stran 220. ISBN 80-247-0655-5.