KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Značenie zubovVšeobecne sa zuby označujú podľa typov začiatočnými písmenami ich latinského názvu a to:

 • I – incisivi
 • C – canini
 • P – premolares
 • M – molares

Číselným indexom sa upresňuje postavenie zuba v  danej skupine pre jeden kvadrant:

Stálý chrup: I   I   C  P   P   M   M   M

Dočasný chrup sa značí malými písmenami:  i   i   c   m   m

Pre ústnu komunikáciu aj pre vedenie písomných záznamov sa v  zubnom lekárstve na značenie zubov používajú rôzne systémy. Ich spoločný znak je tzv. zubný kríž, ktorý rozdeľuje chrup na štyri kvadranty, hranicou je rovina oklúzie a mediálna rovina

Do uvedených kvadrantov sa vypisujú podľa svojho poradia jednotlivé zuby. U stáleho chrupu sú značené arabskými číslicami, u predbežného chrupu potom číslicami rímskymi.

Značenie dočasného chrupu pri použití číslic (číslovanie zubov):

          V     IV     III     II     I -> I     II     III     IV     V

          V     IV     III     II     I -> I     II     III     IV     V

Značenie stáleho chrupu pri použití číslic (číslovanie zubov):

          8   7   6   5   4   3   2   1 -> 1   2   3   4   5   6   7   8

          8   7   6   5   4   3   2   1 -> 1   2   3   4   5   6   7   8

Novší spôsob značenia:

V  písomnej dokumentácii a už aj v  ústnej komunikácii sa pre značenie používa dvojčíselný systém. Podstata spočíva v  tom, že každý zub je označený dvomi číslicami, prvé číslo určuje kvadrant, druhé číslo určuje zub v  kvadrante. Na  značenie zubov sa v stálom aj dočasnom chrupe používajú arabské číslice.

Značenie kvadr. v stálom chrupe:

 • pravý horný kvadrant -> 1 
 • ľavý horný kvadrant -> 2 
 • ľavý dolný kvadrant -> 3 
 • pravý dolný kvadrant -> 4

Značenie kvadr. v dočasnom chrupe:

 • pravý horný kvadrant -> 5
 • ľavý horný kvadrant -> 6
 • ľavý dolný kvadrant -> 7
 • pravý dolný kvadrant -> 8