KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Hybridná zubná náhradaHybridná zubná náhrada označuje rozsiahle snímateľné zubné náhrady, väčšinou určené pre defekt chrupu III. triedy podľa Voldřicha s oslabeným parodontom. Pri hybridných zubných náhrad sa využíva na kotvenie koreňových kotevných elementov alebo teleskopických koruniek. Je to typ zubnej náhrady, kde prevažná časť žuvacieho tlaku prechádza cez sliznicu a zvyšné zuby respektíve ich korene zaisťujú iba časť retencie náhrady. Najjednoduchšie retenčné prvky sú koreňové čiapočky, jedná sa o koreňové čapy spojené s čiapočkami a pevne pripojené v endodonticky ošetrených zuboch. Klasická hybridná zubná náhrada k retencii využíva guľôčkového zásuvného spoja pripojeného ku koreňovej čiapočke a ukotvené do koreňa zuba, najčastejšie sa jedná o špičáky. Druhá časť zásuvného spoja matrice je plastová alebo kovová aktivovateľná (opätovné zvýšenie retenčného účinku) a je súčasťou snímateľnej zubné náhrady. Výhodou hybridných zubných náhrad je väčší komfort ako u celkovej snímateľnej náhrady, predovšetkým vďaka jej fixácií na zostávajúcich zuboch a tým aj pomalšej resorbcii alveolárneho výbežku aj veľmi dobrej stabilite a retencii náhrady. Nevýhodou je nutnosť aktivácie časti zásuvného spoja, ktorý sa časom opotrebuje, približne jedenkrát   ročne a vyššie finančné náklady.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání, Praha: Grada 2004. .Počet stran 220. ISBN 80-247-0655-5.