Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

Objednajte aj z nášho druhého e-shopu Holime.eu za jedno poštovné. Ako to urobiť?

KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Protetická stomatológiaProtetická stomatológia skrátene nazývaná protetika je rekonštrukčný odbor stomatológia. Protetická stomatológia sa zaoberá nahradzovaním poškodených alebo stratených mäkkých a tvrdých tkanív ústnej dutiny, tváre alebo hlavy. Zubný lekár sa venuje iba ústnej dutine. Rekonštrukcie tkanív tváre a hlavy vykonávajú špecializované pracoviská.

Protetika v dutine ústnej nahrádza stratené zuby alebo ich časti či alveolárny výbežok zubnými náhradami, ktoré možno rozdeliť podľa spôsobu upevnenia na fixné zubné náhrady a snímateľné zubné náhrady

Fixné zubné náhrady sú pevne spojené s prirodzenými zubami pacienta a po fixácii sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou chrupu. Ich výhodou je, že si na ne pacient v krátkej dobe zvykne a prestane ich vnímať ako cudzie teleso.

Snímateľné zubné náhrady sú v dutine ústnej pripevnené rôznymi kotviacimi systémami či plošnou adhéziou. Návyk na túto zubnú náhradu je dlhší a komplikovanejší, pacient často náhradu vníma ako cudzie teleso.

Úlohy protetickej stomatológie

Protetická stomatológia (protetika) respektíve zubné náhrady majú za úlohu pacienta rehabilitovať po mnohých stránkach:

Funkčná rehabilitácia - vďaka zubnej náhrade dochádza k obnove príjmu potravy a žuvacej funkcie.

Estetická rehabilitácia - správne tvarové a farebné doplnenie zubného oblúku esteticky dotvára celkový vzhľad tváre, akákoľvek odchýlka sa negatívne prejaví ako estetický defekt tváre.

Fonetická rehabilitácia - nevhodný tvar či strata zuba alebo skupiny zubov a rôzne ortodontické anomálie sa môžu negatívne prejaviť na spôsobe výslovnosti.

Psychická rehabilitácia úzko súvisí s dvoma predchádzajúcimi, pocit hanby zo vzhľadu i výslovnosti pri nevčasné zhotovení zubnej náhrady môžu pacienta psychicky traumatizovať.

Profylaktická rehabilitace - včasným a rovnoměrným zatížením všech tkání dutiny ústní zubní náhradou zajistí předcházení vzniku různých patologických změn na slizničním i podslizničním vazivu, alveolární kosti, čelistním kloubu, obličejovém i žvýkacím svalstvu.

Sociální hledisko - některá povolání vyžadují z profesionálního hlediska estetický vzhled a správnou výslovnost (herci, moderátoři, učitelé, politici...).

Ekonomické hledisko – souvisí s předchozím, včasné zhotovení zubní náhrady obnoví práceschopnost lidí, kteří potřebují k výkonu povolání nepoškozený chrup.


Zdroj: MAZÁNEK, Jiří a kol. Stomatologie, minimum pro praxi. 1. vydání, Praha: TRITON s.r.o. 1999. ISBN 80-7254-032-7.