KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
MenuOrtodoncia je samostatnou súčasťou stomatológie s odlišným spôsobom liečby, zaoberá sa úpravou   nepravidelností postavenia zubov a čeľustí navzájom. Ortodontické anomálie nepriaznivo pôsobia na vzhľad, tým aj na psychiku pacienta. V našej populácii sa vyskytujú asi v 90% všetkých ortodontických vád, z toho okolo 28% je vhodné liečiť. Ide o retenciu zubov a chybné medzičeľustné vzťahy.

Ortodontická liečba je dlhodobá a veľmi závislá na spolupráci pacienta. Väčšina pacientov prichádza k lekárovi so žiadosťou o estetickú úpravu chrupu a vzhľadu tváre. Málo kto si už uvedomuje, k akým ďalším ťažkostiam z nesprávneho postavenia zubov a čeľustí môže dôjsť. Ortodontické chyby bývajú príčinou zhoršenej výslovnosti. Nefyziologicky zhryz môže spôsobiť ochorenie čeľustného kĺbu, zapríčiniť bolesti hlavy či ťažkosti so svalmi tváre a krku. Nesprávnym postavením zubov vzniká mnoho zle čistiteľných miest predovšetkým v medzizubných priestoroch a tým vzniká väčšie riziko vzniku zubného kazu, zápalu ďasien a zápalu parodontu, ktorý zapríčiní úbytok alveolárnej kosti s prípadnou stratou zubov.

Úlohou ortodoncie nie je len liečba, ale aj predchádzanie niektorým ortodontickým vadám. K tomu prispieva dobrá informovanosť nielen rodičov, ale predovšetkým detských lekárov, ktorí vidia potencionálneho pacienta skôr ako ortodontista.

K najčastejším príčinám vzniku ortodontických vád patrí genetika. Dedí sa napr. tvar zubov, počet, veľkosť a farba zubov, tvar a veľkosť čeľustí, tváre i zubných oblúkov. Najčastejšie nezaloženými zubami sú stále horné malé rezáky, druhé zuby črenové a zuby múdrosti.

Ďalší veľký vplyv na vznik ortodontických anomálií majú tzv. zlozvyky, najčastejšie cmúľanie palca. Vzniká pretrvávaním sacieho reflexu a palček, ktorý je vhodne tvarovaný na zasunutie do úst, je vždy poruke. Tento zlozvyk zapríčiní nepravidelnosti tvaru pri raste čeľustí aj zubných oblúkov. Vhodne a včasne podaná informácia môže zamedziť vzniku ortodontickej vady. Ďalším častým zlozvykom je pretrvávajúce dýchanie ústami , ktorého dôsledkom môže byť úzka horná čeľusť s rizikom straty miesta pre trvalé zuby.

Svoje miesto tu majú aj úrazy v oblasti dutiny ústnej. Úraz v dočasnom chrupe môže viesť k predčasnej strate zubov a následne k strate miesta pre stály zub či k vzniku iných ortodontických anomálií.

Ortodontická liečba , za vhodný začiatok liečby sa považuje obdobie zmiešaného chrupu asi vo veku okolo osem rokov, kedy je už dieťa schopné nosiť strojček aj spolupracovať. Tzv. skorá ortodontická liečba sa môže začať už pred tretím rokom veku dieťaťa, kedy sa pomocou vhodných pomôcok a jednoduchých cvikov odstraňujú zlozvyky dieťaťa. Horná veková hranica pre ortodontickú liečbu nie je stanovená. K liečbe slúžia ortodontické aparáty bežne nazývané ako strojčeky.


Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. SEYDLOVÁ, Michaela a kolektiv. Stomatologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. Počet stran 196. ISBN 978-80-247-2700-4.