KošíkLen 54,9 €
do dopravy
zadarmo
Menu

Ďasnový chobot nazývaný tiež parodontálny chobot či parodontálny vačok je prejavom ochorenia parodontu. Pod pojmom ďasnový chobot rozumieme patologicky zmenený ďasnový žliabok, ktorý je prehĺbený v dôsledku straty úponu v oblasti koreňa a krčku zuba. Hĺbku parodontálneho chobota vyšetrujeme paradontálnou sondou, ktorú zavádzame do chobota alebo u zdravého ďasna do ďasnového žliabku, meriame aspoň na štyroch miestach u každého zuba. Ďasnové choboty delíme do troch foriem: pseudochobot - zápalové a zdurené ďasno so zachovaným epiteliálnym úponom, supraalveolárny chobot - dochádza už k horizontálnemu úbytku kosti, infraalveolárny chobot - zasahujúci pod horný okraj kosteného alveolu s vertikálnym úbytkom kosti. Hlboké parodontálne choboty môžu byť hlbšie ako 5,5 mm. Ďasnový chobot je oproti zdravému dásňovému žliabku rozšírený a ukladá sa v ňom zubný kameň, zubný povlak, odlúčený epitel, hnis, mikróby apod.


Zdroj: HELLWIG, Elmar. KLIMEK, Joachim. ATTIN, Thomas. Záchovná stomatologie a parodontologie. Přeložil MUC. Jan Streblov. 1. české vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. Počet stran 332. ISBN 80-247-0311-4.